fredag 2 oktober 2015

Lampetter år 5

År 5 har även arbetat med återbruk i trä och metallslöjden. De har gjort lampetter av furu och gamla konservburkar.