måndag 7 september 2015

Välkommen till ett nytt läsår

Välkomna till en ny termin och vi ser fram emot mycket härligt slöjdande under hösten. Eleverna har kommit igång med sina olika projekt i de olika årskurserna.

År 5 har startat med återvinning i jeans i textilslöjden och återvinning av konservburkar i trä och metallslöjden.

Idag blev några första jeansprojekt färdiga.

Väska 
Små mobilväskor är populära att sy

Monster och en pacman