torsdag 9 januari 2014

4 sidor och 1 botten

Under hösten har år 5 arbetat med att göra lådor. Varje låda skulle ha 4 sidor och en botten. Det var mycket mätning i detta projekt och det har varit nyttigt.