lördag 10 december 2011

Slöjd tar tidNågot vi ofta upptäcker i slöjden på Eklandaskolan är att ett slöjdföremål ofta tar dubbelt så lång tid att tillverka än vad man först trodde ;)