torsdag 6 oktober 2011

Olika former av utholkning

Idag har eleverna i år 4 fortsatt med sina urholkade projekt.

Det har urholkas med skölp...

...och det har slipats.

Olika färdiga former av urholkning